Supervision

Jeg tilbyder primært vejledning og supervision indenfor det sociale område, f.eks. på § 107 og § 108 tilbud, på skoler i udsatte områder, sikrede institutioner og lignende. Jeg vejleder desuden forældre til børn og unge med skolevægring, social isolationsadfærd samt andre komplekse belastningstilstande.