Supervision

Jeg tilbyder primært vejledning og supervision indenfor det sociale område, f.eks. på §66, § 107 og § 108 tilbud. Jeg vejleder desuden skoler, specialskoler, forvaltninger, forældre og plejeforældre omkring børn og unge med skolevægring, social isolationsadfærd, udadreagerende adfærd samt andre komplekse belastningstilstande.