Om

Jeg varetager oplæg, kurser og supervision med afsæt i Low Arousal ~ Afstemt Pædagogik. Mine opgaver er oftest rettet mod ledere og medarbejdere, der oplever høje følelsesmæssige krav i arbejdet; forhøjet konfliktniveau, vold og trusler m.m.

Jeg er er tidl. pæd. vejleder og VISO rådgiver under PsykologCompagniet samt grundlægger, tidl. faglig leder og indehaver af StøtteCompagniet. Endeligt er jeg uddannet Studio III instruktør, ligesom jeg har arbejdsmiljøuddannelsen. Jeg arbejder altid praksisnært efter pricippet: Det skal virke i hverdagen.

Jeg er medforfatter til fagbogen ‘Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed’ sammen med aut. psykolog Bo Hejlskov Elvén og psykiater Henning Beier. Fagbogen anvendes bl.a. på pædagog- og diplomuddannelserne, ligesom Socialstyrelsen har anvendt dele af bogen i udvikling og effektmåling af Afstemt Pædagogik i forhold til særforanstaltninger.

Du er velkommen til at kontakte mig:

Hanne Veje
Storstrømsvej 2
4862 Guldborg
📞 28 83 01 16
✉️ info@hanneveje.dk

CVR: 31940095