Egenomsorg

Når vi arbejder med børn, unge eller voksne, der fungerer anderledes end os selv, stiller det store krav til, at vi hele tiden er ‘på’. Det gælder både for lærere, pædagoger, socialrådgivere, social- eller specialpædagogiske konsulenter, psykologer osv. Jeg har hørt folk der er yngre end mig sige: ‘Jeg er …

Træk vejret

Jeg glemte engang at trække vejret. Jeg var tilknyttet som pæd. vejleder i en sag omkring en ung med autisme og svær skolevægring. Vi kan kalde ham for Mikkel. Der havde været forsøgt forskellige tiltag fra skolens og forvaltningens side, men desværre uden effekt. Mikkels bekymrende adfærd bestod i følge …

Fleksibilitet

Det siges, at forandring fryder. Det er en sandhed med modifikationer. Fleksibilitet er en evne, der er normalfordelt. Det vil sige, at langt de fleste af os er nogenlunde gennemsnitligt fleksible og derfor ret gode til at håndtere forandringer. Man skal ligge noget over gennemsnittet for at opleve, at forandringer …